За ВСУ

vsu_otkrivane

за ВСУ

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ е най-големият частен университет в България. Той е утвърден академичен център, който съчетава обучението на български и чуждестранни студенти в приоритетни за страната области и създава международно конвертируем и конкурентен научен и академичен продукт. В него се обучават над 10 хиляди студенти в повече от 67 бакалавърски и магистърски и 29 докторски програми.

В град Кюстендил е организиран прием на документи за записване в бакалавърски програми, провеждани в дистанционна форма на обучение. Изнесения център за кандидатстудентски прием в град Кюстендил  дава  възможност за консултации, подготовка за кандидатстване, допълващо и надграждащо обучение и др. Приема документи за дистанционно обучение за групи от Западна България, Република Северна Македония и Република Сърбия и др.