ЕРАЗЪМ КУРСОВЕ

ЦПО към Сдружение Евро-славянска общност е лицензиран към НАПОО на МОН. https://nauchi.org/wp/

гр. Кюстендил е красив и спокоен, наситен с много история, култура и прекрасна природа. https://www.kustendil.bg/index.php?lang=bg

 

ЕРАЗЪМ КУРСОВЕ 2024

Превенция на насилието: международен семинар и споделен опит

(Дати: 29/07/2024 до 02/08/2024)

Курс за подобряването на интеграцията на обучаеми с по-малко възможности, поради това, че са в неравностойно социално положение или са функционално различни, е една от основните цели на програма Еразъм. В много случаи проблемът със социалното включване е семето, от което може да покълне насилието. Проблемът не е прост.

В този курс учители с опит при обучение на ученици в неравностойно положение, ще представят основните стратегии, които самите те са използвали в своите училища, в училища с ученици от много националности или в институции, разположени в зони на икономически и социални лишения.

Преди всичко, курсът има за цел да насърчи участниците да споделят своя опит, подчертавайки стратегиите, които са работили и тези, които не са. Идеята е да се анализират причините и стратегиите, които са довели до успех или неуспех във всеки случай.

 • Всички сесии ще се преподават от активни начални или средни учители със сериозен опит в трудни центрове.
 • Всички участници, които следват курса, ще получат документ, удостоверяващ присъствието, участието и постиженията, удостоверяващ 30 часа отдаденост.

Нови подходи към дигиталното образование (за средно образование и ПОО)

(Дати: 05/08/2024 до 09/08/2024)

Дигиталното образование е една от целите, които Програма Еразъм+ преследва в последното си издание. Като отговор на това предлагаме този курс за подобряване на уменията за дигитално преподаване. Този курс би искал да прегледа най-ефективните инструменти, приложения и нови подходи, които да се прилагат с нашите все по-технологични студенти. Целта на този курс е учители с компютърни умения на ниво потребител да придобият умения да създават материали и да ги публикуват или споделят със своите ученици, използвайки нови технологии. Курсът е разработен по начин на участие, като учителите са тези, които трябва да разработят дидактически материали, видеоклипове, тестове, представления и други материали, които също трябва да бъдат отразени в дневник-блог или уеб-дневник, който ще бъде разработен от участниците през целия курс. Съдържанието на курса включва блогове, приложения за онлайн обучение (Meet / Zoom / Webex /Loom и други); Създаване на дидактически материали (разширени ресурси в Power point / Advanced GoogleSlide / Стилови правила за презентации – не всичко върви); Създайте свой собствен Youtube видео канал; ESL видеоклипове, Canvas; Приложения за участие на ученици (Quizes, Quizlet, Kahoot), Google Resources for Teaching, AI ресурси за образование, ChatGPT и други безплатни ресурси.

 • Всички сесии ще се преподават от университетски преподаватели или от активни учители в начално или средно училище с опит във всяка от технологиите.
 • Всички участници, които следват курса, ще получат документ, удостоверяващ присъствието, участието и постиженията, удостоверяващ 30 часа отдаденост.
 • Силно препоръчително е посещаващите курса да носят собствен лаптоп, за да могат да работят по-удобно (на собствения си език) и освен това да могат да инсталират приложенията, с които работим и добре конфигуриран.

Интензивен курс по български език за преподаватели

(Дати: 12.08.2024 г. до 16.08.2024 г.)

В този курс се стремим да актуализираме познанията ви по български език, независимо от нивото им. Дидактическият модел, който предлагаме, е освежаващ, с много дейности на улицата и в реални ситуации, като пазаруване, хранене навън, резервация на хотел, намиране на пътя и т.н. Целта е участниците да придобият достатъчно познания по български език, за да могат да се движат из града и да се потопят в българската култура, бит и традиции.

 • Курсът е предназначен за всяко ниво на предишни знания, с „помощ“ на пет различни европейски езика, в случай че имате нужда от нея.
 • Всички сесии ще се преподават от университетски преподаватели или от активни учители в начално или средно училище с опит.
 • Всички участници, които следват курса, ще получат документ, удостоверяващ присъствието, участието и постиженията, удостоверяващ 30 часа отдаденост.

Нови начини за преподаване в STEM и науки за живота: успешен опит

(Дати: 19/08/2024 до 23/08/2024)

Образованието трябва да се адаптира към най-съвременните методи за преподаване. Сегашната тенденция е, че учениците трябва да учат сами, с други думи, те трябва да се научат как да учат. В този курс ще разгледаме 5 страхотни начина да накараме учениците да търсят информация и да учат сами. Участниците ще изпробват сами тези пет различни стила на преподаване, сякаш са обучаеми: (1) обучение, базирано на проблеми, (2) обучение, базирано на предизвикателства, (3) обърната класна стая, (4) обучение, базирано на услуги и (5) проектно базирано обучение… В зависимост от използването на времето могат да се обмислят други модалности на обучение, може би по-специфични за определени области на знанието. В допълнение към преподаването на различните модели, ще бъде направен критичен анализ на всеки модел. Опитът на преподавателите, участващи в курса, този път като студенти, ще им позволи сами да анализират силните и слабите страни на всяка от процедурите.

 • Всички сесии ще се преподават от университетски преподаватели или от активни учители в начални или средни училища с опит във всяка от методологиите.
 • Всички присъстващи на курса ще получат документ, удостоверяващ тяхното присъствие, участие и използване на курса, акредитиращ 30 часа посвещение.
 • Силно се препоръчва тези, които посещават курса, да носят собствен лаптоп / таблет, за да търсят по-добре информацията и на собствения си език.

Повече информация

Такси за курса:

 • 400€ (включително курса, материалите и градския транспорт, ако е необходимо по време на курса).
 • Всички регистрирани участници могат да поискат сътрудничество за намиране на апартамент / хостел според техните предпочитания.
 • Всички участници ще имат „телефонен номер за спешни случаи“ 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, за да съдействат/помогнат на участника, ако има проблем.

Специални условия:

 • Ако организирате група от 7 или повече души, можем да предложим курса, който желаете, на датите, които предпочитате.
 • Ако организирате група от 10 или повече души, можем да предложим курса, който желаете, на езика и датите, които предпочитате.
курс по счетоводство по програма АЗ мога
следдипломни квалификации
връчване на дипломи
интересни лекции