Заедно за цифровото бъдеще на Кюстендил

Заключителна конференция по проект „Заедно за Цифровото бъдеще на Кюстендил“
На 22.11.2023 г. се проведе Заключителна конференция по проекта. На информационното събитие присъстваха зам. кмет Николай Дочев; Любомира Велинова, директор ОИЦ; Юлиан Карпузов Бюро по Труда Кюстендил; екип на Международен Славянски Университет „Гаврило Романович Державин“, кампуси в гр. Свети Николе и гр. Битола, Република Северна Македония; Румяна Здравкова, директор ОУ Марин Дринов; Галя Тонева, пом. директор ОУ Марин Дринов; Светослав Георгиев, директор РДПБЗН Кюстендил; Владимир Владимиров, директор ЦПО Обсерватория София; Цветанка Стоянова, управител ЦПО Дани 91 Сандански; доц. д-р Бойко Соколовски, регионален директор Тракийски Университет Кюстендил; Ивайло Карадачки, директор на икономически техникум Кюстендил; гл.ас.д-р Ирина Йовчева, Колеж по Мениджмънт, търговия и маркетинг; д-р Станул Грозев, главен асистент, История на философските и научните идеи БАН и др.

Центърът за професионално обучение към Сдружение „Евро-славянска общност“ кани служителите си да вземат участие в проект „Заедно за цифровото бъдеще на Кюстендил“, финансиран по Програма „Еразъм+“ на ЕС.

Повече информация за проекта може да откриете тук.

На 31.08.2023 от 18 ч. в зала 1 на ЦПО ще се проведе работна среща на одобрените за мобилността в Македония от 03.09. до 10.09.2023 г. Присъствието е задължително!

The International Slavic University and the center for vocational training at the Euro Slavic association from Kyustendil have successfully completed a 7 day training course.

https://msu.edu.mk/uspeshno-realizirana-obukata-od-erazmus-proektot-together-for-the-digital-future-of-kyustendil/