МАГИСТРИ

ФАКУЛТЕТ „МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ“


Прием на документи за обучение


Европейска администрация и управление на проекти (Задочно) BG/RU

Управление на международни бизнес проекти (Редовно, Задочно) BG/ENG

Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса (Редовно, Задочно) BG

Управление на културния туризъм (Редовно, Задочно) BG

Инфраструктура на администрацията (Дистанционно) BG

Мениджмънт и международен маркетинг (Дистанционно) BG

Мениджмънт на спорта (Задочно) BG


Професионално направление „Икономика“


Кръгова икономика (Задочно) BG

Финансов и банков мениджмънт и маркетинг (Редовно, Задочно, Дистанционно) BG

Предприемачество (Задочно) BG

Международни финанси (Дистанционно) EN

Счетоводство и финансови отчети (Задочно) BG

Финансов одит (Задочно) BG

Данъчен и митнически контрол (Задочно) BG


Професионално направление „Информатика и компютърни науки“


Наука за данните (Data Science) (Дистанционно) ENG

Софтуерно инженерство и мениджмънт (Дистанционно) ENG

Киберсигурност (Задочно) BG

Дигитален маркетинг и уеб дизайн (Задочно, Дистанционно) BG/ENG

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ


Професионално направление „Национална сигурност“


Митническо разузнаване и разследване (Задочно) BG

Съдебни криминалистически експертизи (Задочно) BG

Съдебни икономически експертизи (Задочно) BG

Съдебни компютърно-технически експертизи (Задочно) BG

Съдебни пожаро-технически експертизи (Задочно) BG

Съдебни психологически експертизи (Задочно) BG

Съдебни строително-технически експертизи (Задочно) BG

Интелигентни системи за сигурност (Задочно) BG

Наука, образование и сигурност (Задочно) BG

Международно право и сигурност (Задочно) BG/ENG/RU


Професионално направление „Психология“


Психология и психопатология на развитието (Редовно) BG

Приложна психология (Редонво) BG

Психологично консултиране (Редовно) BG

АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ


Професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“


Строителни конструкции (Задочно) BG

Водоснабдяване и канализация (Задочно) BG

Строителен инженеринг (Задочно) BG

Пожарна и аварийна безопасност на сгради и съоръжения (Задочно) BG


Професионално направление „Изобразително изкуство“


Дизайнерски практики в модната индустрия (Задочно) BG


Професионално направление „Музикално и танцово изкуство“


Сценични изкуства, мениджмънт и продуцентство (Задочно) BG

Р – редовно обучение / З – задочно обучение / Д – дистанционно обучение

Обучението се провежда на български език. В означените специалности се предлага обучение и на чужд език, съответно:

ENG – възможност за провеждане на обучение на английски език /
RU – възможност за провеждане на обучение на руски език

Прием на документи: гр. Кюстендил, ул. „Добруджа“ 2 А, ет.2, стая 206; тел:  0887 359 730;   0888 181 661; официален представител: доц., д-р  Бойко Соколовски