НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ, ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА

INSTR-CACHESTVO_MP

доц.д-р Бойко Соколовски – Управление на промените в публичния сектор

ipa_research_qs_bg_0

Проф. д-р Л.Василева – Макро и Микро икономика

Екологичен мениджмънт конспект и теми 3 курс

д-р Банкова – Устойчиво развитие

1_REG_ECONOMICS_ESSENCE 2_REGIONS 3_INTERREGIONAL_CONNECTIONS 4_SETTLEMENT_SYSTEM 5_LOCALIZATION

ZADACHA_SAMOST_RABOTA_TU_RO

INSTR-CACHESTVO_MP

учебни материали за английски език А1, А2, Б1:      https://www.soft-press.com/book/1285/category_46

soft-press.com

д-р Даниела Михалева

Учебни материалите по дисциплините „Основи на правото“, „Правна закрила на бизнеса“ и „Правна и институционална система на ЕС“. В папките са и изискванията за курсовите работи, като само по „Основи на правото“ студентите трябва да попълнят и приложения тест.

OPravoto-lekcii Адреси на интернет страници (1) ПЗБ Теми и изисквания към писмените работи Учебник-Живко Драганов

Задачи и лекции от  Доц. Кремена Андонова, предоставени по лекциите от 09.11.2019

LEKCII USPS

ZADACHA_USPS

ZADACHA_SAMOST_RABOTA_TU

УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ВЕЛИКОВА, БАНКОВА АНДОНОВА ЮНИ 2019

ZADACHA_SP_KYUSTENDILМАРКЕТИНГ

13_business

12_SP_social_attention

11_SP_health_insuranse

10_SP_additiionally_insuranse9_SP_compulsary_insuranse

8_SP_state_insuranse

7_SP_incomes6_SP_crisis

5_SP_conflicts

4_SP_control

3_SP_state

2_SP_demography

1_SP_subject

TEST_RI_2

MODEL RI

21_REGIONAL_ECONOMIC_CYCLE

20_ANALYSIS_DEMOGRAPFIC_PROCESSES

19_TERRITORIAL_CONCENTATION_SPECIALIZATION

18_REG_ASPECTS_EUROINTEGRATION_BULGARIA

17_SOCIAL_RESPONSIBILITIES_BUSINESS

16_FREE_ECONOMIC_ZONES

15_MARKET_RELATIONS_REG_DEVELOPMENT

14_REGIONAL_PLANING

13_FINANCING_REG_DEVELOPMENT

12_NORMATIVE_BASES

11_FACTORS_REGIONAL_ECONOMICS

10_REG_DEVELOPMENT-ECONOMIC_GROWTH

9_REG_POLICY

8_REG_EFFECTIVENESS

7_NTP_REG_ECONOMICS

6_SOCIETY_NATURE

5_LOCALIZATION

4_SETTLEMENT_SYSTEM

3_INTERREGIONAL_CONNECTIONS

2_REGIONS

1_REG_ECONOMICS_ESSENCE

ZADACHA_SP_KYUSTENDIL

12_SP_social_attention

13_business

11_SP_health_insuranse

10_SP_additiionally_insuranse

9_SP_compulsary_insuranse

8_SP_state_insuranse

7_SP_incomes

6_SP_crisis

5_SP_conflicts

4_SP_control

3_SP_state

2_SP_demography

1_SP_subject

 

Маркетингови проучвания и иследвания – проф. Василева

Предприемачество

ПРОИЗВОДСТВЕН МЕНИДЖМЪНТ Проф. д-р Л.Василева –

Счетоводство Проф. д-р Л.Василева –

Управление на човешките ресурси

МЕНИДЖМЪНТ НА КОНФЛИКТИ – доц. д-р Иванка Банкова – 2 част

МЕНИДЖМЪНТ НА КОНФЛИКТИ – доц. д-р Иванка Банкова 1 част

Изисквания за разработване на курсова работа по Устройство на територията – доц., д-р Иванка Банкова

Варненски свободен университет „Черноризец  Храбър“

Факултет „Международна икономика и администрация“
Катедра „Администрация, управление и политически науки“

FORMA-KURSOVA-RABOTA-1

ABV_Attachments – 3 дисциплини проф. Василева

Проф.д-р Лиляна Василева – Микро и макроикономика

Проф. Павел Павлов – Държавно управление и администрация

Проф. Павел Павлов – Административен протокол

Проф. Павел Павлов – Основи на публичната администрация

Проф. Павел Павлов – Стратегическо управление в публичния сектор

Доц. Д-р К. Андонова – Управление на международни инвестиционни проекти

Доц. Д-р К. Андонова – Регионална икономика 1-4

Доц. Д-р К. Андонова – Регионална икономика 5-8

Доц. Д-р К. Андонова – Регионална икономика 9-11

Доц. Д-р К. Андонова – Регионална икономика 12-15

Доц. Д-р К. Андонова – Регионална икономика 16-19

Доц. Д-р К. Андонова – Регионална икономика 20-21 + задача

Д-р Ив. Банкова – Екологичен мениджмънт

Д-р Ив. Банкова – Съвременни политически системи 1 част

Д-р Ив. Банкова – Съвременни политически системи 2 част

Доц. Д-р М. Великова – Инструменти и механизми на публично-частните партньорства

Доц. Д-р М. Великова – Устройство на територията 1-2

Доц. Д-р М. Великова – Устройство на територията 3-5

Доц. Д-р М. Великова – Устройство на територията 6-9 + задача

Доц. Д-р Св. Михалева – Реинженеринг

УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ от 02.11.2017 г.

Проф. Христо Иванов – Стопанска сигурностпроф.

Светла Михалева – Краудсорсинг и Крауфъндинг

д-р Михалева – Правна закрила на бизнеса

д-р Банкова – Устойчиво развитие

доц. К. Андонова – Социална политика

проф. Л.Василева СОЦИОЛОГИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО

проф. Л.Василева  Икономически анализ ABV_Attachments

проф. Л.Василева Организация и технология на управлението ABV_Attachments

май 22, 2017

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.