Интензивен Курс компютърна грамотност за начинаещи и средно напреднали от 06.03.2023 до 27.04.2023 – дневна форма – записване на 0888 18 16 61

КУРС КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ

от 06.03.2023 до 27.04.2023 – 80 учебни часа, дневна форма на обучение от 10 до 12 ч.

цена 240.00 лв.

Работа с текст; Таблици; Графични елементи; Програма за презентация MS Power Point; Работа с база данни (MS Access)

Компютърната грамотност е необходима за пълноценния живот на съвременните граждани и залог за успешна професионална дейност. Курса се провежда в малки групи.

Дигиталните компетенции са ключови за обучението, работата и активното участие в обществото.

Подходящ както за напълно начинаещи, така и за хора, които искат да систематизират и задълбочат знанията си. За всеки, който се нуждае от удостоверение за компютърна грамотност.

ЗНАНИЯ и УМЕНИЯКОМПЕТЕНТНОСТИ
Да работи в среда на Windows, да познава добре текстовите редактори Notepad и WordPad, да може да въвежда, коригира и оформя оферти, бланки, справки и други документи от по няколко страници, както и големи многостранични документи, да борави свободно с таблици, тяхното съдържание и форматиране на елементите им, да оформя свободно текстови документи с графични елементи- фирмено лого, снимки, графики, рекламни материали, да редактира, копира, мести и изтрива думи, пасажи или части от документ и таблица, да принтира документ, да познава основните принципи за работа с текст, което му дава възможност да работи с произволен текстов редактор.
Разчита, намира информация и участва в разработването на техническа и технологична документация; • умее да изпълнява административни дейности, свързани с обработка на информацията, писмени комуникации, работа с компютърна техника, отчетност и контрол; • познава и прилага основните операции при работа с компютър; • умее да осъществява оперативна дейност, свързана с обработването на документи: въвеждане, разпечатване, обмен на текстови файлове, базови знания за работа с електронни таблици,
КУРС КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ
от 06.03.2023 до 27.04.2023 – 80 учебни часа, дневна форма на обучение от 10 до 12 ч.
цена 240.00 лв.
Работа с текст; Таблици; Графични елементи; Програма за презентация MS Power Point; Работа с база данни (MS Access)
 
Компютърната грамотност е необходима за пълноценния живот на съвременните граждани и залог за успешна професионална дейност. Курса се провежда в малки групи.
Дигиталните компетенции са ключови за обучението, работата и активното участие в обществото.
Подходящ както за напълно начинаещи, така и за хора, които искат да систематизират и задълбочат знанията си. За всеки, който се нуждае от удостоверение за компютърна грамотност.
 
ЗНАНИЯ и УМЕНИЯ
КОМПЕТЕНТНОСТИ
Да работи в среда на Windows, да познава добре текстовите редактори Notepad и WordPad, да може да въвежда, коригира и оформя оферти, бланки, справки и други документи от по няколко страници, както и големи многостранични документи, да борави свободно с таблици, тяхното съдържание и форматиране на елементите им, да оформя свободно текстови документи с графични елементи- фирмено лого, снимки, графики, рекламни материали, да редактира, копира, мести и изтрива думи, пасажи или части от документ и таблица, да принтира документ, да познава основните принципи за работа с текст, което му дава възможност да работи с произволен текстов редактор.

Разчита, намира информация и участва в разработването на техническа и технологична документация; • умее да изпълнява административни дейности, свързани с обработка на информацията, писмени комуникации, работа с компютърна техника, отчетност и контрол; • познава и прилага основните операции при работа с компютър; • умее да осъществява оперативна дейност, свързана с обработването на документи: въвеждане, разпечатване, обмен на текстови файлове, базови знания за работа с електронни таблици,
 

февруари 22, 2023

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.