„Еразъм+“

2023 г. С писмо от 19.06.2023г.,  ЦПО към Сдружение „Евро-сляванска общност“ е уведомено за одобрение по проектно предложение „Заедно за цифрово бъдеще на Кюстендил“, по програма „Еразъм+“, ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани, сектор „Професионално образование и обучение“. Партньор по проекта е Международния славянски университет „Гаврило Романович Державин“ Свети Николе. Предстои подписване на договор. […]

Read More „Еразъм+“
юли 13, 2023