„Еразъм+“

2023 г.

С писмо от 19.06.2023г.,  ЦПО към Сдружение „Евро-сляванска общност“ е уведомено за одобрение по проектно предложение „Заедно за цифрово бъдеще на Кюстендил“, по програма „Еразъм+“, ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани, сектор „Професионално образование и обучение“. Партньор по проекта е Международния славянски университет „Гаврило Романович Державин“ Свети Николе. Предстои подписване на договор. Междувременно бяха проведени поредица от работни срещи от ръководствата на двете организации и групата по изготвяне и изпълнение на проектното предложение.

юли 13, 2023

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.