ПРИЕМ БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ

priem

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ЗА ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ; Р. СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ; Р. СЪРБИЯ И Р. КОСОВО  

за

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

„Черноризец Храбър“

дистанционно обучение

прием за учебната 2021/2022

БАКАЛАВЪРСКИ  ПРОГРАМИ:

Кандидатстудентският прием за бакалавърски специалности за учебната 2020/2021 се осъществява по професионални направления.

Обучението се провежда на две нива – базово и профилиращо. Завършилите бакалавърски специалности  успешно могат да се реализират във всички сектори на публичния и частния сектор на национално и международно поприще.

Възможности за кариерно развитие: фирмени мениджъри; управители или административни ръководители; експерти или ръководители на сектори; спецшалисти по управление и администрация в местните и държавните управленски структури и други управленски дълъжности.

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

Продължителността на обучението е 1 година /два семестъра/ за бакалаври от същото професионално направление и 3 семестъра от други направления.

Оценката на придобитите знания  и умения е базирана на Европейската система за придобиване на трансфер на кредити /ЕСТS/, която дава възможност за студентска мобилност в европейски университети.

Прием на документи: гр. Кюстендил, ул. „Добруджа“ 2 А, ет.2, стая 206; тел:  0887 359 730;   0888 181 661; официален представител: доц., д-р  Бойко Соколовски