прием 2023/2024 БЕЗПЛАТНО С ВАУЧЕРИ

ЦПО към Сдружение „Евро-славянска общност“, организира съвместно с офисите на Тракийски Университет в гр. Кюстендил Всеки има право на едно обучение по Професионално Направление и едно обучение по Ключова Компетентност  безплатно! Прием на документи в офиса- Добруджа 2а, тел.:0888181661 ПН Приложна информатика, специалност Икономическа информатика; трета степен на професионална  квалификация; два семестъра, хибридно, вечерно, дистанционно, […]

Read More прием 2023/2024 БЕЗПЛАТНО С ВАУЧЕРИ
ноември 26, 2023

4 Comments