Контакти

за допълнителна информация –   тел:  0887 359 730;   0888 181 661
гр. Кюстендил, ул. „Добруджа“ 2 А