СЛЕДДИПЛОМНИ КВАЛИФИКАЦИИ – безплатни професионални обучения, с ваучери – 0888 181661

СЛЕДДИПЛОМНИ КВАЛИФИКАЦИИ

  • ПН Оперативен счетоводител, специалност Оперативно счетоводство; трета степен на професионална  квалификация; два семестъра, хибридно, вечерно, дистанционно, обучение
  • https://nauchi.org/wp
  • ПН Графичен дизайн, специалност Графичен дизайн; трета степен на професионална  квалификация; два семестъра, хибридно, вечерно, дистанционно, обучение
  • https://nauchi.org/wp/2024
  • ПН Приложна информатика, специалност Икономическа информатика; трета степен на професионална  квалификация; два семестъра, хибридно, вечерно, дистанционно, обучение
  • https://nauchi.org/wp/